Rozpoznanie dny moczanowej

Dna moczanowa jest bardzo uciążliwą i wyczerpującą chorobą artretyczną, które zazwyczaj atakuje nagle, a nieleczona może towarzyszyć choremu przez wiele lat. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów dny moczanowej, chory pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Symptomy towarzyszące podagrze to zazwyczaj nagłe i silne uczucie bólu w stawach, a także obecne na tym obszarze zaczerwienienie, obrzęk oraz nienaturalne ocieplenie skóry.
Podobne schorzenia

Wiele dolegliwości objawia się w bardzo podobny sposób, co dna moczanowa. Obecność złogów wapnia w stawach oraz tkankach okołostawowych może powodować dnę rzekomą, która podlega jednak inny metodom leczenia. Podobnie jak w przypadku dny moczanowej, reumatoidalne zapalenie stawów również charakteryzuje się stanem zapalnym, jednak przeważnie dotyczy większej ilości stawów. Objawia się ono przede wszystkim w nadgarstkach, a nie w dużym palcu jak podagra. Symptomy podobne do dny moczanowej wykazuje również choroba zwyrodnieniowa stawów, jednak w przeciwieństwie do nagłych ataków dny, rozwija się ona powoli i bardziej dostrzegalnie.

Dna moczanowa a infekcja bakteryjna stawów

Podagrę pomylić można również z infekcjami bakteryjnymi stawów. Schorzenie to charakteryzuje się bardzo podobnymi do podagry objawami, jednak jest to choroba dużo bardziej poważna. Jej leczenie wymaga zazwyczaj hospitalizacji oraz antybiotykoterapii, podczas gdy leczenie ataków dny moczanowej opiera się zwłaszcza na środkach przeciwbólowych i powstrzymujących występowanie kolejnych ataków. Do objawów infekcji bakteryjnej stawów należy m.in. gorączka oraz obrzęk wokół stawu, a bezpośredni wpływ na powstanie choroby mają także inne schorzenia, takie jak cukrzyca, infekcja HIV czy bakteryjne zapalenie płuc. Infekcja bakteryjna stawów może być wynikiem leczenia lekami immunosupresyjnymi lub być związana z infekcją skóry lub nerek.

Rozpoznanie objawów przez lekarza

Wszystkie symptomy wskazujące na dnę moczanową powinny zostać profesjonalnie potwierdzone przez lekarza. Podczas wizyty należy dokładnie opisać wszystkie objawy oraz zwrócić szczególną uwagę na czas ich trwania oraz wszystkie okoliczności wystąpienia. Bardzo często objawy dny moczanowej są wystarczająco charakterystyczne, aby lekarz mógł bez problemu rozpoznać chorobę i wystawić prawidłową diagnozę. Powinien on jednak przeprowadzić badania, aby wykluczyć inne choroby o podobnych objawach.

Zobacz również: http://wyleczdnemoczanowa.pl

Leczenie dny moczanowej i profilaktyka

Nawet jeżeli atak bólu minął, a obrzęk i zaczerwienienie zniknęły, pacjent wciąż a obowiązek udać się do lekarza i zastosować się do jego zaleceń. Przyczyną napadu dny moczanowej jest narastający poziom kwasu moczowego w organizmie, który w dalszym ciągu prowadzi do uszkodzenia stawów oraz zwiększa ryzyko coraz poważniejszych i dotkliwszych ataków. (Więcej o leczeniu dny na stronie: http://leczeniednymoczanowej.pl/dna-moczanowa/leczenie-dny-moczanowej/) Lekarze, którzy zajmują się diagnozowaniem, leczeniem i monitorowaniem przebiegu dny moczanowej do przede wszystkim reumatolodzy, a także lekarze rodzinni i interniści oraz ortopedzi i endokrynolodzy.